Innføring i Kirkeregnskap [internt]

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

Velkommen til kurset “Innføring i kirkeregnskap”. Under fanen “Ressurser” har du mulighet til å laste ned powerpointpresentasjonen som er brukt i kurset. Du kan alltids gå tilbake dit underveis i kurset, men vi vil anbefale å laste ned filen og åpne den i en ny fane.

Kurset starter du ved å trykke på første boks nedenfor.

I dette kurset skal du igjennom 4 deler. For å komme videre fra en video til en annen må du trykke på knappen “Marker som gjennomført” under videoen (til høyre). Pass på at du ser en hel video ferdig, og markerer som gjennomført, før du eventuelt lukker siden. Hvis ikke dette gjøres må du se den gjeldende videoen om igjen.

Kursinnhold

Grunnleggende om økonomiforvaltning
Økonomiplan og budsjett
Regnskap og bokføring
Andre relevante temaer