Survey 1

Med Simplylearn 3.0 kan du gjennomføre spørreundersøkelser eller evalueringer ved å bruke spørsmålstypen “vurdering”.